Kayıp Sakal

Kayıp Sakal (https://www.kayipsakal.com/)
-   Coğrafya (https://www.kayipsakal.com/cografya/)
-   -   Türkiye'de Tütün Nerede Yetiştirilir? (https://www.kayipsakal.com/cografya/96-turkiyede-tutun-nerede-yetistirilir.html)

Kuzey 08 Mayıs 2019 20:14

Türkiye'de Tütün Nerede Yetiştirilir?
 
Yeni Dünya ürünü olup Coğrafi Keşifler sonrası Eski Dünya ülkelerine
yayılmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk defa tütün tarımı 1687 yılında
Makedonya’da yapılmıştır.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca geniş bir alanda tütün tarımı yapılmaktaydı. Ancak devlet, kalitesiz tütün üretimini engellemek amacıyla ekim alanlarını sınırlandırdı ve kalitesiz tütün alımı yapmadı.

Türkiye’de 2016 yılında üretilen 70 bin ton civarı tütünün
yaklaşık 53 bin tonu Denizli, Manisa, Adıyaman, Samsun ve
Uşak
illerine aittir.


.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2020 Jelsoft Enterprises Ltd.