Kayıp Sakal

Kayıp Sakal (https://www.kayipsakal.com/)
-   Coğrafya (https://www.kayipsakal.com/cografya/)
-   -   Hidromorfik Topraklar Türkiye'de Nerede Görülür? (https://www.kayipsakal.com/cografya/76-hidromorfik-topraklar-turkiyede-nerede-gorulur.html)

Kuzey 27 Nisan 2019 20:27

Hidromorfik Topraklar Türkiye'de Nerede Görülür?
 
Hidromorfik Topraklar: Taban su seviyesinin yüksek olduğu sazlık ve bataklık alanlarda
özellikle de Çukurova, Büyük Menderes ve Çarşamba gibi deltaların taşkına uğrayan
kesimlerinde görülür. Ayrıca iç bölgelerdeki drenajın


.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2020 Jelsoft Enterprises Ltd.